วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์

คำศัพท์ครั้งที่  4
1.  Encryption technologies คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ
2.  Vulnerability คือ ช่องโหว่ของระบบหรือโปรแกรมเป็นจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในระบบ ช่องโหว่ของระบบอาจเกิดจากบั๊กหรือข้อบกพร่องจากการออกแบบระบบ ช่องโหว่ของระบ,บสามารถเกิดขึ้นได้จากการละเลยหรือความไม่ใส่ใจของผู้ออกแบบโปรแกรม รวมถึงสาเหตุอื่นๆ
3.  Mockingbird  คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ process ที่ทำทีเป็นว่าปฏิบัติหน้าที่ที่ตามปกติในระบบแต่จะทำกิจกรรมที่มีเจตนาร้ายทันทีที่ผู้ใช้สั่ง
4.  Security Policy   คือ  นโยบายความปลอดภัย
5.  Penetration คือ การเจาะเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในระบบอัตโนมัติหนึ่งโดยสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น