วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์

คำศัพท์ครั้งที่  2
1.  Person responsible  คือ  บุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยจากระยะไกล
2.  Application Security Testing  คือ  การทดสอบความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์
3.  Defensive Walls คือ  กำแพงป้องกัน
4.  revention Systems คือ ระบบการป้องกัน
5.  Security remote access  คือ  การเข้าถึงการรักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น