วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์

คำศัพท์ครั้งที่  1
1.  Boot Sector Virus  คือ เป็นไวรัสที่แฝงตัวในบูตเซกเตอร์ของแผ่นดิสก์ ทุกครั้งที่มีการใช้แผ่นดิสก์ จะต้องมีการอ่านข้อมูลในบูตเซกเตอร์ทุกครั้ง ทำให้โอกาสติดไวรัสได้ง่าย2.  revention Systems คือ ระบบการป้องกัน
2.  Assurance การรับรอง คือ สิ่งบ่งบอกถึงความมั่นใจว่าระบบความปลอดภัยและสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลอัตโนมัตินั้น บังคับนโยบายรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
3.  Tcpwrapper เป็นเครื่องมือ software สำหรับความปลอดภัยซึ่งมีระบบการ log เพิ่มเติมและมีการจำกัดการเข้าถึงบริการของ host เป็นบริการต่อบริการ
4.  Terrorists ผู้ก่อการร้าย คือ ผู้โจมตีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
5.  Retro-Virus เป็น virus ที่รออยู่จนกระทั่ง backup media ที่มีอยู่ทั้งหมดติดเชื้อก่อน ดังนั้นจะทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูระบบให้กลับสู่สภาพเดิมได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น