วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์

คำศัพท์ครั้งที่  5
1.  Malicious Code  คือ  Hardware, software, หรือ firmware ที่มีการตั้งใจใส่เข้าไปในระบบเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น Trojan Horse
2.  Network Level Firewall  คือ  Firewall ชนิดที่มีการตรวจสอบ traffic ที่ packet ในระดับ network protocol (IP)
3.  Misvse Detection Model คือ การตรวจจับการบุกรุกโดยการมองหากิจกรมเกี่ยวกับเทคนิคการบุกรุกที่ทราบ
4.  Packet Sniffer คือ อุปรกรณ์หรือ program ทำเฝ้าดูข้อมูลที่ไหลไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
5.  Intrusion Detection คือ การตรวจจับการบุกรุก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น