วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Thailand Cyber University


       มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แก่ประชาชน ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน
เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น

วิชาเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

TCU-2549052 :: e-Learning Thai Language
CU-CM-02 :: Construction Methods
CU-ComOrg :: Computer Organization

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น