วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานทั้งหมด ที่ยังไม่ได้ส่งรายวิชา การใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจงานชิ้นที่ การใช้งานโปรแกรม Nero
          -  http://asaratn.blogspot.com


งานชิ้นที่ ศึกษา Web 2.0 เรื่องราวการใช้งาน Edublogs
          -  http://asaratn.blogspot.com


งานชิ้นที่ เว็บไซต์ที่สร้างในเว็บ 2.0 Edublogs 


งานชิ้นที่ การเปรียบเทียบ Web 2.0 ในรูปแบบ E-commerce
         -  http://asaratn.blogspot.com


งานชิ้นที่ งานสำหรับสร้างแฟนเพจ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ


งานชิ้นที่ 6  Thailand Cyber Universityไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น