วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์ครั้งที่ 10

คำศัพท์ครั้งที่ 10

1.   Mailbomb  คือ เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง Mail ที่กระตุ้นให้ผู้อื่นส่ง e-mail จำนวนมากไปสู่ระบบระบบเดียวหรือคนคนเดียว โดยมีเจตนาที่จะทำให้ระบบของผู้รับ crash
2.  Malicious Code  คือ  Hardware, software, หรือ firmware ที่มีการตั้งใจใส่เข้าไปในระบบเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น Trojan Horse
3.  Mockingbird  คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ process ที่ทำทีเป็นว่าปฏิบัติหน้าที่ที่ตามปกติในระบบแต่จะทำกิจกรรมที่มีเจตนาร้ายทันทีที่ผู้ใช้สั่ง
4.  Network Based  คือ  ข้อมูลเกี่ยวกับ traffic ของเครือข่ายและข้อมูล audit จาก host ที่นำมาใช้ในการตรวจจับการบุกรุก
5.  Network Level Firewall  คือ  Firewall ชนิดที่มีการตรวจสอบ traffic ที่ packet ในระดับ network protocol (IP)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น