วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์ครั้งที่ 9


ครั้งที่ 9
1.  Elite Hackers  คือ  เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง สามารถเขียน Script เพื่อโจมตี (exploit)    ช่องโหว่ได้ด้วยตนเอง และสามารถค้นพบช่องโหว่ใหม่ ๆ ได้ (มักจะเจอก่อนเจ้าของ Product เสมอ)
3.  Exploited  คือ  การใช้ในทางที่ไม่ดี เช่นเมื่อ Hacker คนหนึ่งรู้ว่าระบบ A มีช่องโหว่เกิดขึ้น ก็จะทำการ Exploited ระบบเข้ามาเพื่อขโมยข้อมูล
4.  Day Zero  คือ  ระยะเวลาตั้งแต่ที่พบจุดโหว่ จนกระทั่ง Security Patch ออกมา ซึ่งหาก Day Zeroมีระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความเสียหายได้ในวงกว้า
5.  Compromised   คือ  ความลับของข้อมูลถูกทำลาย หรือข้อมูลถูกเปิดเผยนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น