วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ศึกษา Web 2.0 เรื่องราวการใช้งาน yola.com
       เป็นการนำเสนอวิธีการสร้างเวบไซต์กรอกข้อมูลด้วย Yola   สามารถใช้แทน google doc ได้ดี
กว่า  เมลล์ไหนเต็มก็แค่เปลี่ยนเมลล์ ไม่ต้องสร้างฟอร์มใหม่หรือเวบไซต์ใหม่  และสามารถทำการสร้างเวบไซด์ด้วยตนเอง และเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้อื่น จะได้ทำการติดต่อสื่อสารเรื่องราวต่างๆ บน  https://www.yola.com/  ได้อย่างสะดวก เช่น การติดต่อซื้อขายสินค้า สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำการแสดงความคิดเห็นบนหน้าเวบไซด์นี้ได้ตลอดเวลา

      

ข้อดี 
          สะดวก รวดเร็ว 
          
          สมัครใช้งานง่าย
       
          สามารถอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เรย

          เครื่องมือและการแก้ไขใช้ง่าย 

          สื่อสารสังคมออนไลน์ได้ทั่วโลก

ข้อเสีย
           
          เป็นเว็บที่มีแต่ภาษาอังกฤษ  อาจมีข้อผิดพลาดได้
วิธีการสมัคร www.yola.com- กรอกชื่อผู้ใช้ 

- อีเมล 

- รหัสยื่นยันอีเมล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น